Miljøprofil

Miljøprofil hos B.&V. Kristensen

Vi i B.&V. Kristensen A/S er meget miljøbevidste, og vi prioriterer miljøet højt. Vi arbejder hver dag på at sikre et optimalt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og mindske vores miljøpåvirkning. 
Vi lægger stor vægt, på at sikkerheden og arbejdsbetingelserne er de bedste for vores ansatte. I
B.& V. Kristensensen A/S arbejdes der ud fra klare retningslinjer for anvendelse af sikkerhedsudstyr, håndtering af værktøj/maskiner og affald, derudover er der fokus nedbringelse af energiforbruget.

Vi i B.&V. Kristensen A/S har stor fokus på at følge gældende miljølovgivninger, vi arbejder fortsat på at reducere virksomhedens miljøbelastning en lille del hver dag. Vi går meget op i at udnytte vores ressourcer til fulde, vi genbruger byggematerialer hvor det er muligt. Derudover anvender vi mindre miljøbelastende processer og materialer, såfremt der ikke er kvalitetsmæssige forhold, som forhindrer det.

Hos B.&V. Kristensen A/S har vi alle de nødvendige miljøgodkendelser ifølge gældende regler.
I Ringkøbing-Skjern kommune foreligger der en miljøgodkendelse med følgende konklusion: ”Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser. Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.”
Vi i B&V Kristensen har opgraderet vores solcelleanlæg så vi udnytter solens stråling bedre, vores 10 år gamle anlæg vil nu yde optimalt efter nye ydeevne. Vi forventer i 2024 er vi tæt på 100% selvforsynende af vores egenproducerede grønne energi. Derudover er vi i gang med at outsource vores maskiner der bruger sort energi, og er erstatte dem med strøm, der hvor det er muligt.

Bæredygtighed strategi

Vi har lavet 3 bæredygtighedsmål, der afspejler vores ambitioner og strategi i forhold til at blive mere bæredygtige på de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Heriblandt ved at reducere virksomhedens CO2 udledning, samt sponsorer sociale projekter i nærområdet, samt støtte foreningslivet i nærområdet.

Circle

Benyt sig af 100% egen produceret strøm inden 2025

Cricle

Støtte foreningslivet, samt sociale projekter i nærområdet

Circle

Reducere vores mængde af affald der skal til forbrændingen med 25%, samt øge andelen af købte materialer med genanvendt indhold med 20 % inden 2030

FN’S Verdensmål i vores strategi

I B.&V. Kristensen arbejder vi med bl.a. FN’s verdensmål, hvor vi har fremhævet 2 ud af 17 verdensmål. De 2 verdensmål vi har valgt, er dem vi mener vi kan gøre den største forskel for, i arbejde på en mere bæredygtig udvikling.

Circle

I B.&V. Kristensen bliver der lagt stor vægt på god trivsel. For os er det vigtigt at der er et godt fællesskab på arbejdspladsen, og at man ser hinanden som værende ligeværdige og at være i øjenhøjde med hinanden. Det gælder uagtet om det er personalet, samarbejdspartnere, leverandører eller kunder. Vi arbejder hver dag på at skabe det perfekte arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Hvor vores personale og samarbejdspartnere trives i, og hvor der er sundt arbejdsmiljø.

Square

I B.&V. Kristensen går vi ind for at genbruge og håndtere naturressourcer mest optimalt. Vi har fokus på at nå delmål 12.2, omkring effektiv udnyttelse og en bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Dertil har vi et fokus på nå og bidrage til delmål 12.5, omkring at affaldsgenereringen væsentligt skal reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. I B.&V. Kristensen affaldssortere vi og genbruger hvor der kan genbruges, dertil har vi vores egne affaldscontainer, så når vi forlader vores byggepladser, tager vi vores affald med hjem, og affaldssortere det i vores affaldscontainere.